Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie dresury

28. 7. 2009

Drezura v dějinách

  • Středověk byl pro koně dobou temna. Jezdectví se tenkrát omezovalo na válečné a často brutální využívání koní, které spočívalo v používání působivých pák a ostruh, které naháněli strach.
  • V 15.st. stáli proti sobě v boji o trůn neapolského království dva uchazeči a s nimi i dvě různá pojetí : kavalerie Karla VIII. byla středověkého typu a sázela na sílu náhlého útoku. Proti tomu následníci Ferdinanda z Aragonu na genetech (geneti byli předchůdci andaluských koní). Získali zpět území osídlená Maury a jejich jezdecký styl ovlivněný býčími zápasy se vyznačoval rychlostí a obratností. Francouzi byli přemoženi a iberský kůň rozpoutal rozhodující jezdeckou revoluci. Pod vedením Federica Grisoneho získala Neapolská akademie takový věhlas, že přitahovala jezdce z celé Evropy.
  • V roce 1550 zveřejnil Grisone první pojednání o ježdění moderní doby : "Gli Ordini di Cavalare". V ní poprvé definoval "kůň na otěži":

 " Když se kůň zakulatí, přičemž stáhne nos dozadu a čelo dopředu, pak nejenže bude držek klidně hubu, ale bude držet krk klidně a stabilně a toto držení neopustí. S měkkým přilnutím bude na páce přežvykovat, jako by se mu tato nějakým zázrakem narodila v hubě. Kůň jakékoli kvality bude za tohoto předpokladu vždy živý a pozorný, dube budit zdání dokonalosti."

S Giovannim Pignatellim, žákem Federika Grisoneho a Cesara Fiaschiho, přišla v 16.stol. na svět myšlenka, že "dostat koně na otěž" není nutné provádět prostřednictvím fyzického donucení a je proto potřeba používat jednoduché udidlo - stejné pro všechny koně.

Salomon de la Broue to popisuje v "Des Préceptec du Cavalerice françois" (1594)

,,(...) protože koně natolik ukáznil a předváděl pěkné cviky tak korektně, jak bylo možné vidět v jeho škole, aniž by u toho obvykle používal jiná udidla než obyčejné stihlo s obyčejným obnoskem, musí jeho pravidla a zkušenosti býz jistě účinější než všech těch, kteří tolik pracují s pomocnými prostředky, s nekonečným počtem pák různými, většinou neužitečnými tajnostmi, po nichž však sáhnou, když jim ty nejhezčí a nejdůležitější prostředky umění chybí."

  Měkčí a zjednodušené Pignatelliho udidlo se používalo až do konce 18.stol.

William Cavendish, vévoda z Newcastle (1592-1676), zavrhl dvijité piláry, které se zpravidla pripisují Pluvinelovi a které se používají ke shromáždění koně. Naopak doporučil používat jediný pilár, aby zlepšil ohebnost koně na kruhu na jedné nebo dvou stopách. Newcastle kromě toho doporučil pro základní výcvik mladého koně obnosek a uzdečku se stihlem.

François Robichon de la Guérinière (1688-1751) osvobodil koně od nátlaku jediného piláru, rozvinul práci na lonži a zříkal se jakéhokoli používání pomocných otěží. Vyvinul cvik dovnitř plec, s jehož pomocí se kůň na rovné linii dostane do rovnováhy a stane se obratnějším. definoval spojení demi-arrêt - descente de main, kdy kůň po působení rukou nahoru a následném snížení rukou zůstane " volný na čestné slovo", kdy jezdec ověří jeho rovnováhu.

Obrazek

 

 

Louis Cazeau de Nestier (1684-1754) se vryl do paměti následujících generací jako oblíbený ecuyer Ludvíka XV. a člen versaillské školy, který doporučil použípat páku s krátkými rameny v kombinaci se stihlovím udidlem - uždění à laNestier.

François baucher (1796 -1873) se díky svému geniálnímu nadání stal předčasným etologem a osteopatem. Vyvinul přípravnou práci na ruce, která se skládá ze cviků na odžvýknutí a ohýbání (pro dolní čelist, krk a týl) i z řady pohybových cviků (obraty předku okolo zádě, a obraty zádě kolem předku). Tyto postupy umožnily koně shromáždit, aniž by musel použít piláry nebo pomocné otěže. Objevil, že légèreté není jen příjemným důsledkem shromáždění, ale spíše i jeho příčinou. Ve své "druhé metodě", kterou vyložil Faverot de Kerbrech, doporučuje oddělené používání pomůcek ("ruce bez nohou" a "nohy bez rukou") a vzpřímení krku. Protože Baucher vystupoval v cirkuse, kde musel dělat dojem na mnoho laiků, objevil hodně "nových cviků" pochybného využití v klusu, mezi nimi i slavné přeskoky co jeden cvalový skok.

Důstojník kavalerie Federico Caprilli (1867-1907) přinesl do jezdeckého spertu velkou změnu a osvobodil koně od skutečného utrpení, protože objevil moderní skokový sed. S duchovní nezávislostí a intujicí, která je známkou geniality, objevil, co je dnes považováno za samozřejmost : nad skokem se musí jezdec opřít do třmenů a použít svůj trup stejným způsobem, jako kůň využívá svou balanční tyč krku a hlavy. Jinými slovy : musí se přizpůsobyt rovnováze a pohybu koně, tedy jeho přirozenosti.

Závěr

Přehledem dějin jezdeckého umění se jako červená nit táhne poznání, že jezdecké umění pokročilo dopředu vždy, když násilí nahradila inteligence - když se ručily donucovací prostředky a zjednodušovalo materiální vybavení, když se obracela pozornost na příčiny, místo aby se zohledňovaly jen projevy, a jezdci stále lépe chápali skutečnou podstatu koně.
  Z toho je zřejmé, že označení "klasický" se dnes příliš často používá i v případech, kdy by měly stačit pojmy "typický", "tradiční" nebo "konvenční".
V jezdectví lze chápat klasicismus jako duševní postoj, který překračuje epochy, hranice a speciální obory - etické a současně i estetické nároky ve službách jezdeckého umění. Zahazuje pohodlná řešení, která jsou v neprospěch koně, stále se snaží o účinnost a minimalizaci použitých prostředků. Odmítá senzační efekty, obrací se k čistotě chodů a takovým cvikům, které koně zkrášlí a garantují dlouhou životnost.
Jaký přínos má pro rozvoj jezdeckého umění drezurní sport v tomto historickém konteytu??
  • Systematické používání donucovacích prostředků (vyvazovací a jiné pomocné otěže; stažené nánosníky)
  • hrubé jezdecké chyby, které byly povýšené na systém (např. zarolování)
  • časté, jednoduše akceprované poškozování chodů (pasážovaný krok, klus)
  • chybějící snaha o harmonii, místo toho použití síli a donucování;
  • ztráta schopnosti dostat koně do rovnováhy, což lze např. vidět u falešných piaf;
  • nadhodnocení prodloužených chodů a letmých změn cvalu, podhodnocení shromáždění;
  • předčasné a autoritativní využívání talentu koní, které ohrožuje jejich délku života.

   Na povrch tak vyplouvá závěr, že oficiální drezura, i přes její obrovské a zatím nepřekonatelné zdroje koní (zvířata s výjmečnými vlohami), způsobila v jezdeckém umění nepopiratelný krok zpět. Zcela jasně přerušila výše popsaný historický proces.

Oficiální drezura už není klasická.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář