Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parkurové ježdění

18. 7. 2009

Parkurové závody

Účelem je prověřit jezdce a koně v parkuru, tj. uzavřeném prostoru (kolbišti) se shoditelnými překářkami různých typů.

Sbor rozhodčích hodnotí výkon dvojice podle dvou různých stupnic.

stupnice A : penalizace trestnými body, shození přek. 4tr.b., pád vyloučení (na OH 1. pád 8tr.b. druhý vyloučení), neposlušnost 1. 4tr.b., 2. vyloučení (v NS 2.  4tr.b., 3. vyloučení), za překročení času 1/4 tr.b.

stupnice C : Penalizuje chyby trestnými sekundami, které přičtou k celkovému času. Při překročení přípustného času vyloučení

Věk koní : v nár.s. minimálě 4 roky, CSIO, CSI min. 6let, OH min. 8let

Dělení skok. soutěží

A) standartní soutěž :

1)běžné soutěže a s. o Velkou cenu - výkon koně se posuzuje podle stup. A, někdy posuz. rychlost, vždy stan. čas

2) honební skákání nebo soutěž rychlosti a ovladatelnosti - není předepsaná dráha - čím kratší, tím obtížnější přek.. Za chyby tr.sek.

B) soutěže družstev :

1) pohár národů - státy zastoupeny oficielními družstvy - výsledky členů se sčítají

2) Mezinárodní s. družstev (CSIE)

C) zvláštní soutěže :

1) soutěže do první chyby- první chyla a dvojice končí. 2b. za překonanou přek. 1 b. za pobořenou přek. Vítěz získal v nejkratším čase nejvíce bodů.

2) soutěže síly a zručnosti

a) skok mohutnosti - posuzování schopnost koně překonat omezený počet velkých přek., ne na čas (4-6 přek., jedna min. 140cm, nakonec se skáčou dvě - jedna rozcvičovací a druhá zvyšovací

b) bariérové skákání - 6 kolmích přek. z bariér

c) řada překážek - přek. nemusí být jen kolmé

d) mini-maxi  - od 110cm, 3 dvojskoky, ne na čas

3) štafetová skákání - mnoho typů, 2-3 člená družstva spolu na kolbišti

4) dvoukolová skákání - obě kola povinná

5) dvoufázové skákání - cíl 1. fáze = start 2.fáze, pokračují nej ti bez tr.b.

6) zrcadlové skákání - dva jezdci současně proti sobě na stejných parkurech

7) derby - délka dráhy 1000 - 1300 m , jednokol. s., min. 1/2 přek. přírodních

8) Soutěž dvojskoků a trojskoků - min. 6 kombinací

9) Alternativní překážky a žolík - vždy dvě přek. vedle sebe, lze volit, za lehčí méně bodů

10) volba dráhy - každá přek jen jednou, v co nejkrat.čase

 

Ostatní Národní Soutěže

a) o nejlepší styl - jiné bodování, + body za styl

b) o nejlepší styl koně

c) o nejlepší styl jezdce

d) kritérium mladých koní (KMK) - chovatelská soutěž, pro mladé vybrané hřebce a klisny (podmínky každoročně stanoví ČJF), známky od 0-10, hodnotí se provedení skoku, obratnost, připravenost koně, proježděnost k., klid, ....

Praporky - bílí vlevo a červený vpravo, číslování přek. musí být zřetelné a čitelné z obou stran překážky

Stupně obtížnost

národní s. - Z, L, S

mezinárodní

- cena sv. Jiří (Prix St. Georg)

- Intermediere I, II

Sed jezdce : pevný, pružný a klidný. Lehký stehení sed. Jezdec má kratší třmeny, sedí co nejblíže ke přední rozsoše,silněji prošlápnutá pata, třmen na nejširsím místě chodidla...

koně připravujeme na kavaletách, gym. řadách, jednotlivích přek, přírodních překážkách v terénu

Stupně obtížnosti

 stup.  rychlost  výška  vod. přík.  kombinace
 Z (ZM)  350m/min.

 → 100cm

(→80cm)

 150-250  1 dvojsk.
 ZL  350m/min.  110  150-250  1 dvojsk.
 L  350m/min.  120  250-300  2 dvojskoky
 S  375m/min.  130  300-350  1dvoj, 1 trojskok
 ST  375m/min.  140  350-400  2 dvouj., 1 troj.
 T  375m/min.  150  350-400  2 dvoj., 1 troj.
 TT  400m/min.  160  400-450  2 dvoj., 1 troj.

 

 

Na opracovišti - 1 kolmí skok a 1 oxer, max. na 120cm

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář