Jdi na obsah Jdi na menu
 


jízdárenské povely

27. 9. 2010

 Jízdárenské povely máme základní a ty ostatní už jsou cviky vyžší, jako je např. travers a zraverzála...i když je to zpochybňující tvrzení, páč by to měl jezdec i kůň zvládat bez problému jako součást základního výcviku. neboť i banální či "těžší" cviky jsou potřebné pro koně soutěžící v parkuru, dostihách i vozatajství. Čím více ježděný a ohebný kůň je, tím lépe je ovladatelný a pružný...

 

Nežli začneme s popisem jednotlivých cviků, musíme si připomenout pár základních věcí, které při vedení koně zapomínáme. Hlavním problémem je tvrdá ruka a z ní vychází problém neumět koně správně přistavit (ohnout) ve směru jízdy a to především před každým rohem. 

Tady když najíždíme k rohu, respektivě jsme li s koněm před rohem (cca 3-4 m) musíme ho sestavit k vnitřní ruce. Protože v každém rohu děláme čtvrt malého kruhu. Pokud správně nepřistavíme (málo, vůbec nebo moc) nemůžeme tím pádem správně provést cviky.....jako jsou od stěny ke stěně, vlnovka o třech obloucích, nebo diagonálou změnit směr. Ale i cviky jakou jsou kruhy, kroužky a jiné vlnovky.

 

 Nežli začneme jezdit - Jezdci jdou do obdélníku / jízdárny středem a obrat k dlouhé stěně.

Další cvik je naskočit, tedy že jezdec do sedla vyskočí. Nebo nasednout, jezdec nasedne pomocí třmenu.

I hloupé nasednutí neumí více jak polovina jezdců - koně máme lehce na otěži a stojíme zády k hlavě vedle předních nohou na levé straně. Levá noha jde do třmenu, koleno opřeme o sedlo a vzepřeme se na noze. Dosedáme na koně pomalu.

 

jizdarenske-cviky---diagon..gif

 

Změnit směr (diagonálou) - sic velmi jednoduché, přesto záludné. Koně už před rohem pěkně vést, tedy přistavit. Diagonálu začínáme v písmeni F,K,M nebo H. Jedeme rovnou linii přes X k písmenu na protější straně. Největším problémem jezdců je kličkování nebo už špatné najetí (přejetí písmene),nedodělání cviku. Tedy že jezdec přijede před nebo za písmeno ke konci cviku, nebo si trasu zkrátí a vůbec se nedostane na písmeno a rovnou najede za roh na krátkou stěnu. Tyto chyby jsou v důsledku špatného používání pomůcek, nebo naopak přílišného používání pomůcek (holeň, ruka).

Pokud měníme směr v rozdělení, dělá vždy ten, kdo je před polovinou krátké stěny (tedy před písmeny A,C), míjíme se stávající vnější rukou. (myslíme tím stávájící než přijedeme do písmene X). Pokud jedeme klusem, vždy si v X přesedneme a vyměníme bičík. Vždy tak, aby jsme nerušili koně jedoucí proti.

 

 

jizdarenske-cviky---kruh-zmen..gif

 

 

Kruh zmenšit a zvětšit - i tento cvik je záludný a spousta jezdců je zbrklá.Velký kruh zmenšujeme až na úroveň malého kruhu (min. 6 m) a nesmíme se dotknou pomyslného středu velkého kruhu. Cvik provádíme pomocí ustupování na holeň. Kůň je přistaven dovnitř kruhu, je jeho součástí, a vnější holeň tlačí koně dovnitř a vnitřní sedací kost je více zatížená. A naopak, při zvětšování vnitřní holeň tlačí a vnější sedací kost je více zatížená. Jsme stále natočeni ve směru kruhu, tedy vnitřní ramenu jde dozadu.

 

Od stěny ke stěně -  od písmene F k písmeni M, nebo od K do H a obráceně. Nezapomeňme, že se cvik hned napojuje na roh, tedy že cvik má 3 obloučky. Projedeme roh v přistavení, po projetí písmene koně narovnáme a před pomyslným středem druhého oblouku koně přistavíme (ke stěně) za středem zase narovnáme a před písmenem zase přistavíme a pěkně projedeme roh.

 

jizdarenske-cviky---maly-kruh.gif

 

Malý kruh - provádíme buď 6, což je minimum (poník zvládne samozřejmě menší),8 a 10 m. Téže záludný cvik. Spousta jezdců zapomíná, nebo neví jak ho jezdit. Cvik provádíme tehdy, když jezdec mine písmeno, né když na písmeni má kůň hlavu. Nejezdíme zbrkle, tedy hned jak mineme písmeno prudce koně přistavíme a už točíme. Ne. Pozvolna se oddalujeme od stěny, plynule. Nezapomeň me, že kruh musí být souměrný, nesmí vzniknout ovál a nesmíme se s koněm "hádat" - tedy že ho porád rovnáme o přistavujeme.Aby kůň správně a čistě šel na kruhu rovnoměrně, musíme sedět rovně, nenaklánět, mít ho stále přistaveného a velikost korigujeme holeněmi.

V kruhu změnit směr - jsou vlastně dva malé kruhy. Jak má vypadat malý kruh jsme si už řekli. Změna v kruhu je jako písmeno "S"

 

 

jizdarenske-cviky---obl.zme.smer.gif

 

Obloukem změnit směr - min.2,5 m od stěny. Pokud jedeme v zástupu, necpeme se na stěnu ale zůstáváme uvnitř jízdárny, aby nedošlo ke střetu s ostatními koňmi.

Vlnovka o třech obloucích - Začínáme provádět v písmeni A nebo C a téže v nich končíme. A opět nesmíme zapomenout, že první a poslední oblouk je součástí rohu, tedy že už před rohem koně musíme přistavit tak, aby nám šel pěkně a čistě do oblouku. Druhý oblouk nezačínáme když už jsme na stěně, ale už cca 5m před stěnou.

 

jizdarenske-cviky---vel.kr..gif

 

 

Velký kruh - má průměr 20 m, tedy stejně velkou jako je velikost krátké stěny. I tento cvik dělá velké problémy. Mnoho jezdců zapomíná, že kruh začínáme v písměni A, C nebo v jiném je-li řečeno. Tedy že už v písmeni koně přistavíme a už neprojíždíme rohy. Při změně kruhů se jezdci míjí po stávající vnější ruce, tedy až se minou, změní kruh.

 

jizdarenske-cviky---stredem-a-pul-jiz..gif

 

Středem jízdárny - stejně záludné jako u diagonály. Koně vedeme rovně, "nehádáme" se sním. Na těchto cvicích lehce cvičitel zjistí, zdali je jezdec křiví. A zdali je schopen klidně vést koně a používat správné pomůcky.

 

Půl jízdárny - pozor na zbrklé provedení obratu. Provádíme plynule.

jizdarenske-cviky---obraty.gif

 

Obrat kolem zádě - Cvik provádíme ze zastavení. Kůň "sedí" na zádi a otáčí se okolo jedné zadní nohy, přední nohy přešlapují. Koně vždy otáčíme dovnitř jízdárny a je přistaven ve směru jízdy. U mladých koní můžeme použít kontra přistavení. Tím se pro ně cvik stává jednodušším.

Vnitřní ruka koně přistaví,vnější noha za podbřišníkem koně tlačí, ustupuje, sedíme na vnitřní sedací kosti - tedy ve směru jízdy.Sed je pevný jako při zastavení.

 

Obrat kolem předku - Provádíme v kroku bez zastavení. Koně přistavíme ve směru jízdy, tedy ke stěně. Předek koně opisuje malinkatý kruh a záď opisuje oblouk směrem dovnitř jízdárny.Nohosled koně je stejný jako v kroku.

Vnější ruka přistaví koně, vnější noha je za podbřišníkem a otáčí koně, vnitřní noha udržuje koně v kroku. Sed je uvolněný a nebrání koni v pohybu, sedíme na vnější sedací kosti.

jizdarenske-cviky---ustupovani.gif

Dovnitř plec - Tyto cviky by měli být součástí běžného výcviku, stejně tak jako obraty.Dovnitř plec je jednoduchý cvik. Kůň jde na třech stopách. Plec je max. 30°od stěny, kuň sestaven dovnitř jízdárny.

Koně vyvedeme z rohu, jako bychom chtěli provést malý kruh. Vnitřní ruka přistaví koně a otěž je na krku,vnitřní holeň je za podbřišníkem, vnější sedací kost zatížená. Vnější ruka může být od krku a tím ukazovat koni cestu.


Travers nebo renvers - koník je vždy přistaven ve směru jízdy. Kůň jde na 4 stopách, tedy že se ani jednou zadní nohou nedotýká stopy předních nohou. Je max 40°od stěny.

Provádíme už v rohu, kdy je koník přistaven dovnitř jízdárny. Vnitřní ruka přistaví, vnější holeň ustupuje koně, vnitřní hlídá, aby se koník nenarovnal. Jezdec zatíží vnitřní sedací kost, tedy tu ve směru jízdy.

jizdarenske-cviky---traverzala.gif

 

Traverzála - Provádíme po projetí rohu. Kůň je přistaven ve směru jízdy, vnější noha koně ustupuje, vnitřní udržuje pohyb a narovnání koně, jezdec sedí ve směru jízdy.

Zakončení a nastoupení před výcvikem

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář